• วางแผนการเงินส่วนบุคคล
• สร้างสวัสดิการองค์กรด้วยประกันกลุ่ม
• สร้างนักวางแผนการเงิน CFP®, ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™
• จัดสรรเครื่องมือทางการเงิน ที่เหมาะสมกับแผนการเงินของผู้รับคำปรึกษา

Vision

สร้างสรรค์สังคมแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Mission

1. สร้างสรรค์ความสงบสุขทางจิตใจให้ผู้คนด้วยการวางแผนการเงินและสนับสนุนให้พวกเค้าบรรลุเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิต

2. สร้างสรรค์นักวางแผนการเงิน CFP®, ที่ปรีกษาการเงิน AFPT™ ที่ปรึกษาการเงินและการประกันภัย FchFP ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งมีจรรยาบรรณและศีลธรรม

3. สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่สนับสนุนการวางแผนการเงิน และถ่ายทอดให้ผู้คน

วางแผนการเงินส่วนบุคคล

  เรามีเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย เมื่อรู้สถานการณ์ปัจจุบัน รู้พาหนะนำสู่เป้าหมาย ความสำเร็จไม่ไกลเกินจริง

สวัสดิการประกันกลุ่ม

  คุณสามารถแสดงความห่วงใยพนักงาน มีสวัสดิการประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และทันตกรรม เริ่มต้นเพียงวันละ 10 บาท

นักวางแผนการเงิน CFP® ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™

  เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้คนจากหลากหลายวิชาชีพที่ต้องการช่วยเหลือให้ผู้คนได้มีการวางแผนการเงิน เข้าถึงสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมกับแผนการเงิน

– มีรายได้ตามความสามารถและการทุ่มเทในการทำงาน

– สามารถวางแผนเวลาทำงานได้เหมาะสมความต้องการของชีวิต

ทำไมถึงเลือกเรา

การทำงานแบบมืออาชีพ

  ประสบการณ์กว่า 15 ปีในธุรกิจ ลูกค้ากว่า 3,000 คน ที่ได้รับประโยชน์จากเรา

 เครือข่ายผู้ให้บริการสินค้าทางการเงินและประกันภัย

  เราเลือกสรรเครือข่ายผู้ให้บริการสินค้าทางการเงิน และการประกันภัย ที่เราเชื่อมั่น ที่สามารถทำได้ตามคำมั่นสัญญา มีการเงินที่แข็งแกร่ง

งบประมาณที่เหมาะสม

  การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาถึงแนวทางที่เหมาะสมกับงบประมาณ

คุณครูที่เข้ารับการอบรมวางแผนการเงิน

เจ้าของกิจการ

 

สมัครประกันกลุ่มให้พนักงาน DELINE ENGINEERING

ศิริธาร ระวังภัย

 

การเดินทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงินและประกันภัย FchFP

คำมั่นสัญญาที่เราดูแล

  เพื่อนไว้วางใจให้วางแผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง
เงินหลักพันแลกสินไหมหลักล้าน

บทความล่าสุดที่น่าสนใจ